Taha Yassine

PhD Student, INSA

Taha Yassine

Email : Taha [dot] Yassine [at] insa-rennes [dot] fr